Printer Friendly Version К О Н К У Р С за финансирање или суфинансирање проjеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2018. години @ 9 February 2018 02:05 PM

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

расписује

К О Н К У Р С

за финансирање или суфинансирање проjеката у области културних делатности Срба у иностранству у 2018. години

Предмет конкурса је: финансирање или суфинансирање пројеката у области културних делатности Срба у иностранству. Општи циљ конкурса је: подстицање стваралаштва и презентација културног стваралаштва припадника српског народа у иностранству и очување њиховог културног идентитета, а посебно у земљама региона (Мађарскоj, Хрватскоj, Румуниjи, Македониjи, Албаниjи, Црноj Гори, Босни и Херцеговини и Словениjи).

Опширније